II.5 Tôi muốn lấy lại mật khẩu trên topmat.vn phải làm như thế nào?

II.5 Tôi muốn lấy lại mật khẩu trên topmat.vn phải làm như thế nào?

15/12/2019 438

   Khi bạn vô tình quên mật khẩu? Bạn cần lấy lại mật khẩu đã mất?

   Hãy thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1:

Click vào nút " đăng nhập " trên trang chủ Topmat

Bước 2: 

Chọn nút " quên mật khẩu " ở phía dưới hộp thoại

Bước 3:

Nhập địa chỉ email / điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản và mã xác nhận vào nút " khôi phục mật khẩu "

Bước 4:

Kiểm tra email / điện thoại để nhận link khôi phục mật khẩu hoặc mã xác nhận.

Bước 5: 

Nhấp vào link khôi phục mật khẩu (trong email) và nhập mật khẩu mới.

 

 

(cập nhật 15/12/2019 - hiệu lực tới 01/2020)
 

Bình luận facebook